ALS Scandinavia AB

ALS Scandinavia AB  erbjuder ett fullständigt utbud av analyser för tillämpningar inom bl.a. miljö, konsumentprodukter, livsmedel, humanbiologi och läkemedel.

ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Group, som med sina ca 350 laboratorier och ca.13 000 anställda i över 55 länder är världsledande inom kemisk analys.

Våra laboratorier

ALS Scandinavia har ett laboratorium i Luleå, specialiserat på grundämnen och isotoper, och ett i Stockholm, där partikel- och materialanalyser, fysikalisk-kemiska vattenanalyser och bestämningar av organiska ämnen utförs. Vi har dessutom ett nära samarbete med andra laboratorier i den stora ALS-familjen.

Huvudkontoret ligger i Luleå. I Stockholm och Luleå finns marknads- och handelsverksamhet. Dessutom finns försäljningskontor i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.

Ackreditering

ALS Scandinavias laboratorier i Luleå och Stockholm är ackrediterade av SWEDAC för ett flertal analysmetoder (reg nr 2030). Det innebär att den internationella standarden ISO 17025 uppfylls.
Därigenom uppfyller laboratorierna också kraven i ISO 9001:2000 i sin ackrediterade verksamhet. För organiska ämnen anlitar ALS Scandinavia även ackrediterade europeiska underleverantörer. Deras ackrediteringar accepteras av SWEDAC som likvärdiga med den egna ackrediteringen enligt avtal inom det internationella samarbetsorganet EA. ALS Scandinavia har även ett eget kvalitetskontrollsystem för sådana analyser.

Vår historia

Det nuvarande ALS Scandinavia är resultatet av sammanslagning 1998 av de båda analysföretagen SGAB (Svensk Grundämnesanalys AB) och Analytica AB. I augusti 2002 ändrades namnet till Analytica AB.

I januari 2004 förvärvades SWECO Ecoanalys som då hade ett laboratorium i Stockholm. I januari 2006 flyttades denna verksamhet från Stockholm till Täby, där Analytica flyttade in i nya lokaler.

2006 förvärvades Analytica AB av det australiensiska företaget ALS Group.

Kontakt:

Analyser avseende medicintekniska tillämpningar:

Robert Omberg, 0920-289988, robert.omberg@alsglobal.com

Analyser avseende miljötekniska tillämpningar:

Håkan Johansson, 0703-630065, hakan.johansson@alsglobal.com