Captario

Att utveckla nya mediciner är en riskabel process där de flesta läkemedelskandidater aldrig når marknaden. I en hårdnande konkurrens är det viktigt att kunna fatta rätt beslut om investeringar och utvecklingsstrategier.

Captario utvecklar Captario SUM, som är ett beslutstödssystem som förbättrar beslutsfattande och avkastning inom läkemedelsutveckling. Med hjälp av modeller och simulering åskådliggörs risker och möjligheter i ett läkemedelsprojekt så att man kan fatta investeringsbeslut på rätt grunder.

Captario SUM är ett verktyg för projektledare och projektteam där man kan skräddarsy en långsiktig strategi och utvecklingsplan för sitt projekt, som skapar störst värde samtidigt som man har kontroll på projektets risker.

Det är också ett verktyg för forskningschefer som vill ha bättre kontroll och beslutsunderlag för en portfölj av läkemedelskandidater. Som portföljhanteringssystem kan beslutsfattare se effekten av olika beslut i kontext av en hel portfölj, vilket förhindrar suboptimala beslut.

Captario bildades 2012 och finns på www.captario.com

Kontaktperson är VD Johannes Vänngård som nås på johannes.vanngard@captario.com eller via telefon 0706-958312