Emeriti Pharma AB

EP0003 – En patenterad läkemedelssubstans med ny mekanism för topikal behandling av dermatologiska sjukdomar.

För flera av de stors hudsjukdomarna har existerande topikala läkemedel en otillräcklig effekt och/eller en ogynnsam biverkningsprofil. Därför finns det ett behov av nya, förbättrade topikala läkemedel.

EP0003 är en potent plasminogen binding inhibitor (PBI) som hämmar bildningen av det aggressiva enzymet plasmin. Förhöjd plasminaktivitet ses vid ett flertal olika hudsjukdomar. EP0003 förväntas vara effektiv mot bl.a. rosacea, psoriasis och melasma.

I en Fas I studie, där patienter med rosacea ingår, testas nu tolerabilitet och upptag av substansen genom huden liksom explorativa parametrar unika för EP0003 och sjukdomen.

Emeriti Pharma bildades 2014 av fyra tidigare AstraZeneca medarbetare, med tillsammans mer än 100 års erfarenhet av läkemedelsutveckling.

Contact:

David Gustafsson, CEO

E-mail: david.gustafsson@emeritipharma.se

Phone: +46 (0)706951534

Emeriti Pharma AB, AZ Bioventure Hub, c/o AstraZeneca,

S-431 83 Mölndal, Sweden