MediCase AB

MediCase AB är ett Göteborgsbaserat företag och vi erbjuder en enkel och kostnadseffektiv web-baserad eCRF-lösning för kliniska prövningar. Vår produkt är utvecklad av ett team bestående av kliniskt aktiva läkare och forskare, professionella systemutvecklare och data managers. MediCase har från första byggstenen haft forskaren och studiekliniken i fokus, både vad gäller funktionalitet, användarvänlighet och kostnad.

MediCase har ett brett och flexibelt utbud av funktioner som underlättar både insamlingen av data och genomförandet av den kliniska prövningen, tex besöksplanering med påminnelser och varningar, integrerad randomisering, studiespecifika monitoreringsplaner, ePRO patientenkäter/dagböcker, grafiska översikts- och statusvyer och statistik, stöd för parallella gruppscheman, direktsökning i kodbibliotek (tex ICD10, ATC, KVÅ), stöd för olika språk, obegränsad dataexport och mycket mer. Självfallet finns också spårbarhet (Audit Trail), elektronisk signering, flexibla inmatningskontroller, data queries, högt säkerhetstänkande & automatisk backup, scoreberäkningar, hantering av saknade data, fria kommentarer, mm.