Medifactia AB

Medifactia är ett svenskt medicintekniskt företag som tillverkar och distribuerar röntgentäta markörer (Transit-Pellets™) förpackade för mätning av kolontransit enligt vår metod, Transit-Pelletsmetoden™.

Undersökning av kolontransit med röntgentäta markörer (Transit-Pellets™) är en ändamålsenlig diagnostisk mätning vid utredning och bedömning av många gastrointestinala störningar såsom:

  • Kronisk förstoppning
  • Kronisk diarré
  • Förstoppningsdominerad Irritable Bowel Syndrome (IBS-C)
  • Diarrédominerad Irritable Bowel Syndrome (IBS-D)
  • Colonic Inertia
  • Outlet Obstruction

Abrahamsson Method blev Transit-Pelletesmetoden™

Hasse Abrahamsson och Simeon Antov, forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, utvecklade principen för Transit-Pelletsmetoden™ redan 1985. År 1986 publicerades metoden och resultatet vid Läkarstämman och 1988 i Scandinavian Journal of Gastroenterlogy. Därefter utvecklades originalmetoden och från och med 2002 blev det också möjligt att med bra precision mäta snabb transit.

Medifactia AB var fram till 2012 ett handelsbolag med namnet Medifact Handelsbolag, bildat 1986. I samband med bolagiseringen ändrades namnet till Medifactia AB 2013.

www.medifactia.com

Martin Frotjold – martin.frotjold@medifactia.com

+46 31 787 70 77