Medmia AB

Konsult/rådgivare inom medicinsk mikrobiologi, prekliniska frågeställningar, till Life science företag, företrädesvis medicinsktekniska produkter inom biomaterial, sårvård, mjukvävnads infektion/inflammation.