Mevia

Mevia syftar till att göra det enklare för personer att följa sin medicinering. Världshälsoorganisationen anser att öka följsamheten till medicinering skulle ha en större effekt på mänsklighetens hälsa en någon ny upptäckt inom medicin. Låg följsamhet leder till lidande för patienten, att mer än 450 ton läkemedel slängs enbart i Sverige och att för varje krona som läggs på läkemedel läggs en krona på att ta hand om de negativa effekterna av felmedicinering. Mevia har skapat en flexibel lösning som kan anpassas till olika typer av förpackningar eller dosetter och påminnelsen kan göras genom sms, app eller automatiserade telefonsamtal. Genom att stödja med påminnelser som är direkt kopplad till det faktiska intaget av medicinen i realtid hjälper Mevia personer att ta rätt dos vid rätt tid.