Uviren

Biomedicals Sweden AB står bakom UVIREN som är en alternativ, antibiotikafri produkt för att behandla urinvägsinfektioner.

Det är sedan länge känt att en sänkning respektive en höjning av pH  värdet tillfälligt stressar bakterier som då prioriterar anpassning framför fortplantning.

För att hela tiden skifta miljö, alternerar UVIREN mellan högt och lågt pH under hela behandlingsperioden. Tillsammans med D-mannos tillkommer därmed färre bakterier än vad som spolas ut och urinvägsinfektionen avtar.

Produkten är tänkt att lanseras under sista halvan av 2017 och kommer kunna köpas receptfri på utvalda apotek.

Kontakta oss gärna om du tror att du är rätt partner för att lansera produkten inom eller utanför Sveriges gränser. Patentet godkändes under 2016.

Christoffer Hansson christoffer@uviren.se 0705911103

Constantin Raduti constantin@raduti.com 0735014359