På plats i Almedalen

26 June, 2018

På söndag packar vi väskorna och åker till Almedalen. Kalendrarna är laddade med spännande möten, seminarier och diskussioner och vill du så följer du oss enkelt i realtid via Twitter under veckan. Syftet med att finnas på plats är att på olika sätt lyfta Västsveriges life science frågor på den nationella arenan, knyta kontakter och bana vägen för nya samarbeten via projekt och initiativ. Allt för att stärka konkurrenskraften för life science bolag i Västsverige.

Förutom att delta i ett antal paneldiskussioner tillsammans med bland andra Göteborgs Universitet, Chalmers och VGR arrangerar vi själva två event.

”När små bolag kan leverera det stora behöver” är temat för tisdagens seminarium. På talarlistan har vi Marie Wall, Startup-ansvarig från Näringsdepartementet som bl a driver frågor om vikten av samarbete mellan företag. Lennart Johansson, representerar nybildade GoCo som styrelseordförande och talar om hur man bygger en miljö för samverkan.  Med i panelen har vi också Niklas Karlberg, VD Novartis som har på konkreta exempel på lyckosamma samarbeten med startup-bolaget Captario i Göteborg. För dig som är på plats i Almedalen säger vi varmt välkommen till Strandgatan 15 kl 15.30!

Onsdag morgon ordnar vi ett rundabordssamtal i SwedenBios trädgård där inbjudna gäster från industrin och vården i regionen möter representanter från nationella organisationer och life science kontoret.  Syftet är att diskutera och konkretisera kopplingen mellan den nationella samordningsgruppen och det regionala perspektivet. Ett samtal vi verkligen ser fram emot och ser som en bra uppstart till vårt eget Park Annual i september då Jenni Nordborg, ansvarig för life science kontoret på Näringsdepartementet inledningstalar.

Seminarier vi arrangerar och deltar i:

2018-07-03, kl 15.30 När små bolag kan leverera det stora behöver
2018-07-04, kl 12.00 Hälften civilingenjör, hälften läkare
2018-07-04, kl 15.00 Crowd Ide@s – vi bygger broar för framtiden
2018-07-04, kl 19.30 Spaning efter framtidens hälso- och sjukvård

 

Foto: News-Øresund, Johan-Wessman